mandag 14. januar 2008

Velkommen til Valerius blogg


Velkommen til min blogg som bare er en av mange blogger jeg til nå har. Både på Dagbladets sider, VG og SOL, har jeg til nå blogger som helt eller delvis er aktive. Sist nevnte har jeg ikke skrevet noe i på en stund, men den er der da. I tillegg finner du også mine hjemmesider valerius som er min nyeste og en litt tidligere webside, hiltunen som ble opprettet før jeg fikk ordnet med mitt nye domene Valerius.


Hva skal så jeg bruke denne bloggen til i motseting til alle de andre bloggene? Tja, inntil videre har jeg ikke satt noe mål for akkurat det, og det er vel heller ikke et siktemål heller. Den vil nok i likhet med de andre bloggene, innholde både likt og ulikt og vise i stor grad den variasjon i innhold, springende fra det ene til det andre uten mål og mening. 


Noen ganger vil jeg kanskje rette søkelyset mot noe jeg i særdeleshet er opptatt av, andre ganger bare ta for meg løst og fast, eller konsentrere meg om noe bestemt, som opptar meg for øyeblikket. Kanskje jeg finner en tråd i det hele, eller så gjør jeg det ikke. Slik som mine websider så er der heller ikke noe fast mål, bortsett fra at de konsentrerer seg om familien, slekta og en del historiske tilbakeblikk. 


Jeg har jo opp igjennom årene brukt mye tid på å granske i mine og slektas røtter, og dermed også bakgrunnshistorien så langt det har vært mulig. Det har også gjort at jeg har hatt interesse for lokalhistorie og historie generelt. Noe som jeg har valgt å knytte opp mot selve slektsgranskingen til en viss grad. 
Ellers så liker jeg å skrive, bruke det skriftilge språket, selv om jeg aldri har vært noe dyktig i gramatikk, fordi jeg aldri helt fikk tak på det og senere ikke la så stor vekt på å sette meg grundigere inn i gramatikalske problemstillinger. Jeg skriver hva jeg føler for og hvordan jeg ofte der og da synes det bør bli skrevet. Ikke bli noe teknisk greie,  med masse spørsmål og vurderinger om riktigheten, rent faglig sett, utfra språklige teorier og retninger eller normer. 


Så du får slå av knappen for gramatikalske kjepphester å la dem ligge og heller leve deg inn i min tankeverden, slik jeg velger å fremstille den. For meg er bare gleden av å se ordene flyte ned på et ark eller et blankt dokument/side på skjermen, gir meg en form for nytelse i seg selv. En god følelse.
Så om du har lyst, nyskjerrlighet eller interesse så følg med utover. Jeg lover ingenting, men jeg vil prøve å holde ved like denne bloggen så langt tiden strekker til.


Med vennlig hilsen
Valerius Hildonen-Nilsen

Ingen kommentarer: